?

Log in

No account? Create an account
гадміністратор матриці
Recent Entries 
26th-Dec-2008 02:01 am(no subject)
"Спокуса здатися буде особливо сильною незадовго до перемоги "
китайське прислів'я
This page was loaded Jul 17th 2018, 5:59 am GMT.